Od únavy do úmoru / Alexander Ač

přednáška
Sál
Pátek 10.30—12.00

Eskalace ekosystémového vyčerpání, zatěžování ekosystému do bodu, kdy není schopen se regenerovat. Planetární cykly, biogeochemické toky materiálů, body zvratu a nelineární dynamika ekosystémů. Jaký je vztah mezi biosférou, anorganickým světem a klimatickým systémem? Jak můžeme posilovat regenerační potenciál biosféry a co je nutné ke klimatické stabilizaci? Ekolog Alexander Ač shrne problematiku komplexních systémů, nelineárních přechodů a bodů zvratu v planetárním systému.

Ac
Alexander Ač je ekolog se zaměřením na klimatické změny a fyziologii rostlin. V současnosti působí v centru pro výzkum globální změny CzechGlobe.
Celý program