Meze nekonečna modernity / Pavel Barša

přednáška
Sál
Pátek 14.00—15.30

Moderní vzlet k nekonečnu narazil na meze. Je třeba se vrátit na Z/zem. Inspirován dílem Bruno Latoura se Pavel Barša zaměří na filosofické kořeny současné krize. Představa nekonečného růstu je spjata s moderní ideou emancipace jako vysvobozování ze zděděných pout a překračování všech mezí. Zatímco do 16. století chápal člověk své místo na Zemi jako fixované a k nebesům shlížel jako k hranicím konečného kosmu, v následujících stoletích se postupně začal chápat jako objevitel a dobyvatel nekonečného vesmíru. Smysl pro rovnováhu a meze byl nahrazen kultem vědy a techniky, které měly lidem napomoci opustit materiální souřadnice pozemského života a získat svobodu andělů. Koronavirová krize přivedla znovu pozornost k našim tělům – k jejich připoutanosti k určitým místům Země a odkázanosti na druhé. Jakkoliv byly situace nehybnosti a připomínka závislosti bolestné, nutily nás hledat jiné způsoby naplnění, které jsou v normálních dobách vytěsněné zrychlujícím se pohybem vpřed. Neměli bychom se konečně emancipovat od této emancipace?

Barša
Pavel Barša je filosof a politolog a významný veřejný intelektuál. Zaměřuje se na politickou a sociální teorii.
Celý program