Péče jako kapitál / Petra Hlaváčková

přednáška
Sál
Pátek 16.00—17.30

V době pandemie se více vyjevuje, jak nefunkčně a nerovně jsou v naší společnosti rozděleny a hodnoceny aktivity spojené s péčí – stále připadají většinou ženám a jsou neplacené nebo placené málo. Kde se vzala tato nízká hodnota tak důležitých činností, jako je výchova dětí nebo vytváření Zázemí domova? Můžeme se vymanit z dualismu produktivní a neproduktivní práce a najít k péči nový vztah? Při bližším zkoumání jiných kultur a jejich vztahu k architektuře a veřejnému prostoru se nabízejí zcela odlišné modely zacházení s péčí a toto téma je také stěžejní pro současnou čtvrtou vlnu feminismu. Pojďme se společně zamyslet nad některými koncepty, které ve svojí badatelské práci rozvíjejí architektka a teoretička Menna Agha (patřící k třetí generaci přesídlených Núbijek) a filosofka Rosi Braidotti.

Hlaváčková
Petra Hlaváčková je historička umění, kurátorka a novinářka, zabývající se architekturou a městským prostorem ve vztahu k feminismu. V současné době působí jako doktorandka na UMPRUM v Praze, kde zkoumá feministické emancipační přístupy v architektuře a každodennost žen během socialismu.
Celý program