Make my skin wet with your tears / Kristýna Gajdošová

tetovačky

Naše tělo je „token“, spolehlivým identifikátorem naší existence. Podoba našich fyzických schránek tak slouží k autorizacím a kontrole – k fyzické podobě řadíme identifikační průkazy, které synchronizují materiální realitu s byrokratickými záznamy státních a korporátních struktur. Nově vytvořené elektronické systémy jsou potom schopné identifikace automatizovat a ukládat, monitorovat naše pohyby a výskyty. Podoba našich těl ale také dává představy o nás samých, kdo jsme, jaké chování od sebe můžeme očekávat, zařazuje nás do škatulek a rolí. Kristýna Gajdošová využívá tělo jako plátno, na které nanáší svoje kresby prostřednictvím „falešných tetování“. Spojuje dětskou radost z metamorfózy a estetizace těla a oživuje tak naše vědomí vlastní identity, vyzývá k jeho aktualizaci, reflexi, parodii nebo regeneraci. Vemte si tetovačku z míst, kde najdete vodu, a obnovujte se.

Gajdošová
Kristýna Gajdošová je umělkyně, členka tvůrčího kolektivu Lilky_60200, která svými instalacemi vystupuje z pomyslné bubliny exkluzivního světa umění a hledá kýženou diverzitu.
Celý program