Choices / Šimon Kříž a Barbora Herichová

Výměna identity
Horní foyer
Pátek 13.00—22.00
Sobota 14.00—22.00

Asi všichni jsme někdy pocítili únavu z bytí sám sebou. Zároveň jsme společností tlačeni do obav o ztrátu identity. Problém představuje fosilizace identity, ale i její rozostření; fixní neurotické obsese s její stálostí a opečováváním se v neměnnosti a tradicích, ale i nevyhraněnost, ztráta kořenů a rozpad konzistence vlastní subjektivity. Identita příliš volná vede k destabilizaci, identita příliš silná k nehybnosti. Co je zdravá a silná identita? Můžeme ji chápat jako schopnost udržovat konzistenci a kontinuitu, ale zároveň se obnovovat, měnit a reagovat na změněné podmínky. Aktualizovat se a regenerovat. Mít svůj kmen, svoje Zázemí, půdu pod nohama. Identitu přitom ustanovuje celá řada faktorů, od věku, sociálního milieu, habitu, slovníku, oblíbených chutí, hudby… Až po oblečení. Navštiv swap, proměň se, zkus, jak oblečení promění tvoje vnímání sebe sama.

Henrichova_Kriz
Barbora Herichová je vizuální umělkyně se zájmem o oděv se Zázemím v Brně.
Šimon Kříž je umělec, kurátor a pedagog se zájmem o komunitní akce spojené s propagací umění na brněnské vizuální scéně.
Celý program