BRUCHOVRAVY #002, CZBM210822 / Dávid Koronczi, David Přílučík a Rasťo Kraviansky

kritická degustace
Dolní foyer
Sobota 11.00—14.00

Naše individua jsou tvořeny celým spektrem různých živých a neživých forem, které se skládají v široké paletě vztahů. Kolonie bakterií umožňují trávení, bakteriofágní viry brání bakteriím v přemnožení. Bakteriální kolektivy střevního mikrobiomu jsou zřejmě schopné ovlivňovat náladu a vývoj mozku. Kdo jsme? Například fermentování zeleniny je proces přeměny rostlinné biomasy v mikrobiální populace symbiontů, které konzervují potravu, ale také tvoří náš mikrobiom. Komplikovaný kolektiv soužití řady různých druhů obývajících naše střeva. Jaké příběhy vypráví fermentace o světě ekosystémové a klimatické krize? Prostřednictvím komponované hostiny, která proběhne v průběhu sobotního brunche, se spolu pokusíme přeformulovat stereotypní uvažování o našich identitách (například v binárních vztazích mužského s ženským, člověka s přírodou nebo se společností).

Koronczi Prilucik
Dávid Koronczi je umělec, pedagog v ateliéru vvv na VŠVU, kulturní organizátor a grafický designér. Zajímá se o angažované přístupy v umění, kolektivní sdílení a symbolicko-kritický potenciál gastronomie.
David Přílučík je umělcem, členem Ateliéru bez vedoucího a spolku Artyčok TV a spolupracuje s neziskovými a aktivistickými organizacemi. Ve své současné práci tematizuje vztahy a situace, které formují naši sociální a kulturní danost.
Rasťo Kraviansky je folklorní tanečník, bývalý člen SĽUK (Slovenský ľudový umelecký kolektív), aktuálně působící v několika inscenacích Slovenského národného divadla.
Celý program