Podoby lidství v epoše planetarity / Tadeáš Michalik

přednáška
Sál
Sobota 16.00—17.30

Filosoficko-antropologické zamyšlení nad sebeobrazem člověka ve vztahu k dimenzím planety: klimatu, ekosystémům a logistice. Člověk vyvíjející se ve vztahu k ekosystémům na ose predace: cesta od pre-predátora k hyperpredátorovi. Člověk vyvíjející se na ose civilizace: cesta od pre-civilizátora přes modernizátora ke kyborgovi. Figury člověka-lokála a člověka-kyborga-hyperpredátora jakožto extrémů lidství na osách civilizace a predace. Souběžnost všech variant těchto sebeobrazů a jim příslušných praktik jako současná situace planetárního.

Michalik
Tadeáš Michalik vystudoval antropologii na Fakultě humanitních studií UK. V současnosti se věnuje regenerativnímu zemědělství na své farmě na Vysočině.
Celý program