Diskuze s účinkujícími / Vojtěch Pecka

Fórum
Sál
Pátek 18.00—19.30
Sobota 18.00—19.30

Po každém bloku přednášek bude následovat diskuze s účinkujícími moderovaná jedním z kurátorů letošního ročníku Domu kultury a únavy – Vojtěchem Peckou.

Pecka
Vojtěch Pecka vystudoval magisterský obor teoretická sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy s ročním studijním pobytu ve Finsku na univerzitě v Jyväskyle a na ročním výzkumném pobytu na univerzitě v Ljubljani. Ve svém rozpracovaném dizertačním projektu na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřuje na vztah těžebního průmyslu a klimatických změn. V širším kontextu je jeho výzkumným zájmem vztah společenského systému s geofyzikální a ekosystémovou realitou v antropocénu a reflexe tohoto vztahu v současné sociální teorii. Spolupracuje s komentářovým serverem A2larm.cz, kde participoval na přípravě cyklu článků o klimatické krizi „Budoucnost je teď“. Vedle sociologie spolupracuje na tvorbě výstav, videí, krátkých filmů a počítačových her.
Celý program